All Products >> >>7.1. 2024: Kdo si ti?

Product Details Price: 0,50€

[two_third] »Bog naš Oče, bili smo daleč od tebe, po njem pa smo se vrnili k tebi. Svojega lastnega Sina si izročil ljudem v roke, da bi zaradi njegove smrti vsi živeli v miru s teboj in med seboj. Zato moremo zdaj hvaležni obhajati skrivnost sprave, ki nam jo je zaslužil.«
(2. evharistična molitev za spravo)

Dragi bralec!
Vsaka daritev sv. maše je izraz neprodirne globine Božjega usmiljenja in njegove popolne ljubezni, saj se mi živi Bog izroča v moje roke in stopa v moje globine, da bi zmogel živeti v miru s seboj, z drugimi in z Njim. Bog se sklanja k meni in se me želi dotakniti z ljubeznijo, odpuščanjem in drugimi svojimi darovi, ki jih jaz neobhodno potrebujem v življenju. Kako? Ta moj Bog se mi v sv. daritvi zaupa in prepušča kakor otrok, zame se daruje kot neizbrisna Žrtev v vsej predanosti celotnega svojega bitja in se mi razodeva kot Zdravnik in Odrešenik mojih globin in mojega življenja.

Da, tako se mi Bog v moči svoje presvete in krvave daritve razodeva in mi govori, da je resnično na moji strani, da ni pozabil name in da vedno misli name. Še več. Razodeva mi, da dela v mojo dobrobit in da ima z mano načrte, načrte odrešenja, ki naj se v vsej polnosti uresničijo, da bom tudi jaz z veseljem njegov otrok in iz vsega srca zares njegova podoba. Naj bo sv. daritev zares trenutek našega srečanja z Gospodom in trenutek našega spremenenja. K vsemu temu nas v tem Agape-ju spodbuja prof. Tomislav Ivančić, pa minuli Slovenski evharistični kongres – SEK, nove maše, pa tudi duhovne vaje, ki jih organizira Skupnost MiR Slovenija od 20. – 22. 8. 2010. Vabljeni!
Vaš urednik

 

[/two_third]
[addBookinfo]

[/addBookinfo]
[addContact]Naročila:

031/448-409
[/addContact]