HAGIOTERAPIJA

ODVISNOST Z DUHOVNEGA VIDIKA

Poleg telesne in psihične dimenzije ima človek tudi duhovno dimenzijo, s katero presega vsa druga bitja. Po duhu je človek večen in neuničljiv. Duh, psiha in telo so nedeljiva celota. Kar preživljamo na enem področju, neposredno vpliva na ostala dva.

Področje duha prepoznavamo po vrednotah, iz katerega je sestavljena etična in moralna drža. Ko so te vrednote načete, je človekov duh  prizadet in trpi.

Človekov duh zapisuje negativna izkustva in dogodke od trenutka spočetja, kar se kakor negativni posnetek odraža na njegovem bodočem življenju.Tako ima lahko otrok, ki je bil nezaželjen, zavržen, zanemarjen ali neljubljen, nagnjenost k agresivnosti, uporništvu, maščevalnosti,  k odvisnosti in h kriminalu, ali  trpi od raznih strahov.

Strokovne raziskave potrjujejo, da obstajajo predispozicije za odvisnost že od ranega otroštva:

 • če je bila odvisnost v družini (npr. alkoholizem);
 • če so bili prepiri ali nasilje vdružini;
 • če so otroci ločeni od družine (posebno v prvih treh letih življenja);

Vsaka vrsta odvisnosti (droga, alkohol, cigarete, kockanje) zasužnjuje človekovo svobodo: človek ni več svoboden v odločanju, ne razpolaga več s svojo voljo. Iz tega se rojevata trpljenje  in občutek krivde. Glede na to, da je svoboda duhovna kategorija, je mogoče odvisnost popolnoma ozdraviti samo na duhovnem področju.

Kako nudimo pomoč?

Pomagamo lahko tako, da :

 1. Preiskujemo vzroke odvisnosti, nesprejemljivega obnašanja ali kateregakoli drugega problema;
 2. pomagamo osebi spoznati, da je ljubljeno bitje že s tem, ker obstaja;
 3. da je bitje od Drugega, ki jo je Bog ustvaril in ki jo brezpogojno ljubi, ter tako pomagamo, da  odkrije smisel svojega življenja;
 4. da sprejme in vzljubi sebe, se osvobodi očitkov vesti (posebej napačnih očitkov  vesti, ki nastajajo na temelju tega, ker je bila oseba zavržena),;
 5. predočimo osebi pomen odpuščanja ljudem, ki jo obkrožajo, in s tem sprejeti svojo življenjsko situacijo;
 6. pričujemo o ljudeh, ki so postali svobodni od odvisnosti (skozi konkretne faze osvobajanja), ter tako pomagamo, da oseba, ki je zapadla v odvisnost,tudi sama postane svobodna,
 7. osebi pomagamo  svoje življenje graditi na neminljivih vrednotah : na resnici, poštenosti, pravičnosti, nesebičnosti, itd..

Starši ali vzgojitelji, ki so tudi sami ranjeni na duhovnem področju, brez duhovnega zdravja komajda lahko otroku nudijo ljubezen, ali ga pravilno usmerjajo. Zaradi tega je zelo pomembno najprej nuditi duhovno pomoč staršem.

Da bi  še v pravem času odkrili možno nagnjenost otroka k odvisnosti, si je dobro postaviti naslednja vprašanja:

Ali ste v svoji družini doživeli, da niste sprejeti in ljubljeni takšni kakršni ste?

 • Ali je bilo v vaši družini nasilje?
 • Ali je bil kdo od česa odvisen?
 • Ali je bil vaš otrok zaželjen?
 • Ali preživite dovolj časa z otrokom, se pogovarjate z njim?
 • Kakšna je lestvica vrednot, po kateri živite?

Z odvisniki in starši delamo v Šentvidu pri Stični in v Šentjurju pri Celju. Smo odprti za vse ljudi, ne glede na starost, veroizpoved ali svetovni nazor. Z verniki delamo na drugačen način, kot z ateisti.