Motnik, 14. 5. 2017: Mesečno hagioterapevtsko-evangelizacijsko srečanje

Vse, ki jih zanimajo vsebine duhovnega zdravja in rasti ter zakonitosti človekove duhovne dimenzije, vabita ŽUPNIJA MOTNIK IN SKUPNOST MiR SLOVENIJA na redno mesečno hagioterapevtsko-evangelizacijsko srečanje, ki bo v nedeljo, 14. 05. 2017 ob 15h v župnišču Motnik. Dobrodošli.

Kategorije
Neuvrščeni

Podobno