Evangelizacija

Evangelizacijo, ki se izvaja preko katoliških seminarjev Skupnosti MiR. V dvajsetletni praksi so se ti seminarji pokazali kot izredno uspešni modeli evangelizacije tako doma kot v tujini. Cilj (re)evangelizacije je pripeljati človeka do izkustva živega Boga, osvoboditi ga temeljnih bivanjskih odtujenosti in stisk ter ga uvesti v mentaliteto evangelija.

Človek, ki je tako evangeliziran, odkriva, da je edino z Bogom mogoče živeti srečno in izpolnjeno življenje. Skupnost MiR želi biti s svojim evangelizacijskim prizadevanjem v pomoč pri pastoralnem delu po župnijah, da bi lahko verniki živeli praktično krščanstvo razumeli Cerkev in se aktivneje vključili v življenje župnije in današnje družbe. S tem namenom Skupnost MiR organizira seminarje po župnijah, dekanijah ali na mestni ravni, duhovne obnove za srednješolce, študente, zakonce  in družine.