Seminar za prosvetne delavce

Skupnost Molitev in beseda Slovenija organizira od 14.-16.10. 2011 v dvorani Teološke fakultete v Ljubljani seminar za vse prosvetne delavce in za vse, ki vzgajajo z naslovom Učitelj ob izzivu novih časov. Seminar bo vodil prof. Tomislav Ivančić iz Zagreba, ki je svetovno priznani teolog, ustanovitelj Skupnosti Molitev in beseda ter odkritelj hagioterapije. Je človek, ki zna privabiti in nagovoriti množice. 
Seminar za pedagoge in prosvetne delavce želi prikazati najnovejša spoznanja in rezultate o človeku z vidika nevroloških, bioloških, fizikalnih, filozofskih in teoloških znanosti. Gre torej za predstavitev antropoloških rezultatov znanstvenega raziskovanja.

V prvem delu seminarja bo prof. Ivančić govoril o duhovni dimenziji človeka. Človek je namreč prvenstveno zato človek, ker ima duhovno dušo. Tako o tem govorijo današnji filozofi, teologi in prav tako nevroznanstveniki. Predstavil nam bo največji in najpomembnejši problem, ki se sedaj raziskuje v znanosti in sicer: kaj je to duh, kaj je to človekov duh v duhovni duši in kako deluje. Znanstveniki namreč pravijo, da ne morejo več vedeti, kaj so to človeški možgani; kaj je življenje na sploh; kdo je človek, če ne spoznajo prej, kaj je človekov duh in človekova duhovna dimenzija. V tem delu nam bo predstavil kje je pedagogika pomanjkljiva, saj ne razume niti otrok niti prosvetnih delavcev, kje je njena moč in kje slabost. Samo psihofizična ali psihološka raven človeka namreč še ne pomeni celotnega človeka in vse tisto, kar so njegove največje sposobnosti. Človek je prvenstveno duh in duhovna duša ter duhovna raven, na kateri se vsega zaveda.

V drugem delu seminarja nam bo prof. Ivančić spregovoril o tem, kako je duša lahko ranjena, travmatizirana in celo odvisna od mnogih stvari.

V tretjem delu pa nam bo predstavil, kako se te rane lahko diagnosticirajo in nato različne vrste terapij, s katerimi lahko prosvetni delavec samega sebe spreminja na duhovni ravni in nato kako lahko spreminja celotni razred in vsakega učenca posebej.

Udeleženci seminarja bodo še bolj spoznali in razumeli: zakaj je učenec agresiven ali depresiven; zakaj zavrača življenje; zakaj se želi ubiti ali zakaj mu ne gre dobro v šoli. Razlogi za to so lahko vedno v tem, če otroci niso bili sprejeti, cenjeni in spoštovani od staršev v najbolj zgodnjem obdobju otroštva; če niso občutili njihove ljubezni in tega, da so dragoceni; če so otroci kasneje doživljali travme na različnih ravneh s strani drugih otrok ali ljudi.

Predstavil nam bo tudi, kje so vzroki negativnega obnašanja učencev, njihove nemoči, njihovega iskanja, njihove agresivnosti in kako se to lahko zelo uspešno zdravi na ravni duhovne duše. Istočasno nam bo predstavljeno, kako lahko na tak način pomaga prosvetni delavec tudi sam sebi, kako se lahko zdravi in kako lahko potem vsaka njegova sprememba v odnosu do učencev spreminja tudi njih.

Prof. Ivančič želi s tem seminarjem dati svoj prispevek pri prenovi današnje šole in da bi bile te temeljne spremembe na tem področju čimbolj celovite, pozitivne in kvalitetne.

Kategorije
Seminarji

Podobno