Velikonočno voščilo 2018

Spoštovani!

»Tedaj je vstopil tudi oni drugi učenec, ki je prvi prišel h grobu; in videl je in veroval.

Jn 20, 19

JEZUSOVO VSTAJENJE naj v nas prebuja znamenja vere in pristnega upanja, znamenja veselja in novega življenja ter nas tako še bolj približa Božjemu odrešenju in našim bližnjim.

Skupnost MiR Slovenija

Kategorije
Neuvrščeni

Podobno